1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz firmowego inspektora ochrony danych.

Niniejsza Polityka Ochrony Danych dotyczy przetwarzania danych przez:

Kontroler: stefanobragawatches.com
Rue du Nord 47, 2720, Tramelan — Szwajcaria (CH)

E-mail: 
Telefon: 49 (0) 79 891 03 75

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Gdy odwiedzasz witrynę SBW, przeglądarka, z której korzystasz na swoim urządzeniu, automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w pliku dziennika. Następujące informacje są gromadzone automatycznie, a następnie automatycznie usuwane po upływie 20 tygodni:

 • adres IP komputera odpytującego
 • data i godzina dostępu
 • nazwa i adres URL pobranego pliku
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (referrer URL),
 • identyfikator sesji
 • agent użytkownika
 • używana przeglądarka, a w niektórych przypadkach system operacyjny komputera i nazwa dostawcy dostępu.

 

Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:

 • aby zapewnić bezproblemowe połączenie z serwisem
 • aby zapewnić wygodne korzystanie z naszej strony internetowej i zoptymalizować naszą platformę
 • monitorowania i zapewniania bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • wykrywania i zapobiegania atakom na naszą stronę internetową oraz
 • do innych wewnętrznych celów statystycznych i administracyjnych.

 

Nigdy nie używamy zebranych danych w celu odniesienia się do Ciebie jako osoby. Jednak w przypadku ataku na naszą infrastrukturę sieciową Twój adres IP zostanie zidentyfikowany w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Przetwarzamy dane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze uzasadnione interesy wynikają z celów gromadzenia danych określonych powyżej.

Używamy również plików cookies i usług analitycznych, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Więcej informacji można znaleźć w punktach 5. i 6. niniejszej Polityki ochrony danych.

b) Rejestracja jako użytkownik na naszej platformie

Kupujący, prywatni sprzedawcy i handlarze komercyjni mogą utworzyć konto użytkownika na naszej platformie. Obowiązkowe dane wymagane do założenia konta użytkownika należy wprowadzić w punktach i), ii) i iii). Te dane są przetwarzane

 • aby zidentyfikować Cię jako naszego partnera kontraktowego
 • w celu zawarcia, ustrukturyzowania, wykonania i zmiany umów z Tobą regulujących korzystanie z naszej platformy i oferowanych na niej usług
 • aby ocenić wiarygodność wprowadzonych danych
 • aby skontaktować się z Tobą w razie potrzeby w przypadku jakichkolwiek pytań, oraz
 • w razie potrzeby dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec Ciebie.

 

Dane określone w punktach I), II) i III) przetwarzane są po złożeniu przez Państwa zapytania w celach wskazanych powyżej i są niezbędne do korzystania z platformy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO, a tym samym niezbędne do realizacji umowy i działań przedumownych.

Możesz mieć możliwość podania dobrowolnych informacji/danych w zależności od rodzaju konta użytkownika. Przetwarzamy dobrowolnie podane informacje/dane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Te informacje/dane służą do ułatwienia kontaktu z Tobą i zapewnienia szybkiego wyjaśnienia wszelkich pytań.

Po usunięciu konta użytkownika Twoje dane są automatycznie usuwane, aby zapobiec dalszemu wykorzystaniu, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, muszą być przechowywane przez dłuższy czas zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania i dokumentacji wynikającymi z kodeksu podatkowego lub handlowego (HGB, StGB, AO) lub jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie przez dłuższy czas w zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

I) moje konta użytkowników SBW (jeśli istnieją)

Aby zarejestrować się jako użytkownik (kupujący) i założyć konto użytkownika, należy wprowadzić następujące dane obowiązkowe:

 • poprawny adres e-mail
 • wybrane hasło.

 

Stanowią one dane logowania do Twojego konta użytkownika.

Możesz również podać te dobrowolne dane użytkownika:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Zdjęcie profilowe
 • Twój adres (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • Twój numer telefonu.

 

c) Automatyczne tworzenie profilu klienta

Tworzymy profil klienta dla Twojego konta użytkownika, abyś mógł korzystać z naszej platformy jako zarejestrowany użytkownik. Kategoryzujemy Twój profil klienta i uzupełniamy go o dodatkowe dane, abyś otrzymywał tylko te informacje, które mogą Cię zainteresować. W tym celu wykorzystujemy te dane:

 • Informacje o Twojej osobie (np. podstawowe dane z profilu klienta)
 • Długość członkostwa
 • Statystyki (m.in. dotyczące sposobu, częstotliwości i intensywności korzystania z witryny) oraz
 • Twoja historia pobranych ofert, marek producentów i sprzedawców.

 

Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:

 • Do oceny statystycznej
 • Do badań rynku
 • Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie platformy i zaprojektować ją zgodnie z potrzebami użytkownika
 • Aby spersonalizować nasze usługi, oraz
 • Aby dostarczać Ci reklamy, które są skierowane wyłącznie do Twoich rzeczywistych lub przewidywanych potrzeb, aby wyeliminować nieistotne reklamy.

 

Przetwarzamy dane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach stanowi uznany prawnie uzasadniony interes zgodnie z RODO.

Alternatywnie możesz złożyć sprzeciw w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

d) Rejestracja do naszego newslettera

Używamy Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci nasz spersonalizowany, regularny biuletyn, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Aby otrzymywać newsletter wystarczy podać swój adres e-mail.

Aby otrzymywać bardziej spersonalizowane treści biuletynu, możesz utworzyć profil klienta o sobie na podstawie zebranych danych osobowych. Dane te odnoszą się do osobistych preferencji, takich jak powinowactwo produktów obserwowane na podstawie zamówień, zainteresowań, decyzji zakupowych, preferowanego czasu zakupów itp. i są automatycznie przetwarzane i analizowane w celu przewidzenia dla Ciebie odpowiednich ofert. Profilowanie może być również wykonywane bez zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na uzasadniony interes (patrz pkt. 2.c) ).

Możemy również wykorzystać Twój adres e-mail bez Twojej wyraźnej zgody do przesyłania Ci informacji o podobnych produktach naszej firmy, jeśli jesteś istniejącym klientem i nie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twojego adresu e-mail. Przetwarzanie w celach marketingowych do obecnych klientów odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie Twojego adresu e-mail w celu marketingu bezpośredniego jest ustawowo uznanym interesem wynikającym z RODO.

W obu przypadkach możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, na przykład za pomocą linku na końcu każdego biuletynu. Alternatywnie możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres 

e) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Możesz skorzystać z formularza udostępnionego na stronie, aby skontaktować się z nami w sprawie pytań lub skontaktować się ze sprzedawcą lub sprzedawcą prywatnym. Jeśli chcesz zadać pytanie handlowcowi lub sprzedawcy prywatnemu, przekażemy im Twoje zapytanie kontaktowe. Do korzystania z formularza kontaktowego wymagane są bez wyjątku następujące dane:

 • poprawny adres e-mail oraz
 • Twoje konkretne pytanie lub wiadomość.

 

Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:

 • by cię zidentyfikować
 • aby odpowiedzieć na twoje pytanie, i
 • do przekazania do odpowiedniego sprzedawcy w razie potrzeby.

 

Dodatkowo możesz dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, aby umożliwić szybszy kontakt.

Kiedy korzystasz z naszego formularza kontaktowego, możemy zeskanować i przeanalizować Twoją wiadomość. Odbywa się to w celu zapobiegania oszustwom oraz ogólnej poprawy komunikacji i obsługi klienta.

Dane przetwarzane są po złożeniu przez Ciebie zapytania, a przetwarzanie to jest niezbędne w ww. celach do realizacji umowy i czynności przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO. Dane z zapytań kontaktowych są również przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Interesy te wynikają z wyżej wymienionych celów.

Dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania z formularza kontaktowego, są automatycznie usuwane po zakończeniu zapytania.

3. Ujawnianie danych

Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 pkt a RODO
 • istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 pkt c RODO
 • ujawnienie jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wykonywania praw i nie ma podstaw, by przypuszczać, że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych.

4. Widoczność Twoich danych dla osób trzecich

Jako użytkownik i prywatny sprzedawca

Dane osobowe przechowywane w związku z kontem użytkownika (moje konto na stefanobragawatches, patrz punkty 2.b) I) i II) ) nie mogą być przeglądane przez osoby trzecie, chyba że opublikowałeś oferty na platformie. Gdy opublikujesz ofertę na platformie jako prywatny sprzedawca, zarejestrowani i niezarejestrowani użytkownicy będą mogli zobaczyć dane Twojego dostawcy na platformie tylko wtedy, gdy wyrazili wyraźną zgodę na ich opublikowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

5. Pliki cookies i piksele

Używamy plików „cookies” i „pikseli” lub „pikseli śledzących” na naszej stronie internetowej, aby rejestrować statystyki dotyczące korzystania z witryny i oceniać je w celu optymalizacji naszej oferty (patrz punkt b).). Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznać, że odwiedziłeś już naszą witrynę, gdy ponownie ją odwiedzasz.

Twoje dane są przetwarzane za pomocą plików cookie i pikseli w celach określonych powyżej na podstawie naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym interesy te kwalifikują się jako prawnie uzasadnione.

a) Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki automatycznie tworzone przez Twoją przeglądarkę, które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookies nie szkodzą urządzeniu i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

Pliki cookies przechowują dane o konkretnym urządzeniu używanym podczas danej wizyty na stronie internetowej. Nie oznacza to, że jesteśmy w stanie bezpośrednio rozpoznać Twoją tożsamość.

Pliki cookies są częściowo wykorzystywane, aby umożliwić nam ulepszenie naszej oferty dla Ciebie. Na przykład wykorzystujemy tak zwane „pliki cookies sesji”, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny lub zalogowałeś się już na swoje konto użytkownika. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Używamy również tymczasowych plików cookies, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas w celu poprawy komfortu użytkowania. Gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rejestrują one odwiedzone przez Ciebie wcześniej oraz wprowadzone przez Ciebie wpisy i ustawienia, dzięki czemu nie musisz ich ponownie konfigurować.

Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowana do akceptowania plików cookies. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookies nie były przechowywane na Twoim komputerze lub aby otrzymywać powiadomienia przed utworzeniem każdego nowego pliku cookie. Wyłączenie plików cookies może jednak oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji naszej witryny.

b) Piksele

Piksele śledzące lub po prostu „piksele” to małe pliki GIF 1x1 piksel, które można ukryć w grafice, wiadomościach e-mail itp. podczas odwiedzania strony internetowej. Piksele nie szkodzą Twojemu urządzeniu i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

Piksele wysyłają Twój adres IP, adres URL strony odsyłającej odwiedzanej witryny, czas przeglądania piksela, używaną przeglądarkę i wcześniej ustawione informacje o plikach cookie do serwera internetowego. Pozwala nam to mierzyć zasięg i przeprowadzać inne analizy statystyczne w celu optymalizacji naszej platformy i ofert.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje piksele. Możesz użyć niektórych narzędzi i dodatków do przeglądarki, aby zablokować używanie pikseli na naszych stronach internetowych (takich jak dodatek AdBlock do przeglądarki Firefox).

6. Narzędzia analityczne

a) Narzędzia śledzące

Korzystamy z narzędzi śledzących opisanych poniżej na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Wdrażamy te narzędzia śledzące, aby na bieżąco optymalizować projekt naszej strony internetowej, aby lepiej odpowiadać potrzebom użytkowników. Ponadto używamy narzędzi śledzących do rejestrowania statystyk użytkowania strony internetowej, które analizujemy w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Interesy te kwalifikują się jako uzasadnione na podstawie cytowanego powyżej przepisu.

Cele przetwarzania danych i typy danych są zgodne z odpowiednimi narzędziami śledzenia.

I) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC.(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, dalej „Google”) w celu dostosowywania i ciągłej optymalizacji naszych stron internetowych. Ta usługa polega na tworzeniu pseudonimizowanych profili użytkowania i wykorzystaniu plików cookie (patrz punkt 5). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny, takie jak

 • Typ/wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej (ostatnio odwiedzona strona)
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • Czas zapytania serwera

 

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA, która gwarantuje odpowiedni poziom prywatności.

Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i projektowania stron internetowych zgodnie z potrzebami użytkowników. Informacje te mogą być przekazywane podmiotom trzecim zgodnie z wymogami prawa oraz podmiotom trzecim działającym jako podmioty przetwarzające dane. Twój adres IP nigdy nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Adresy IP są anonimizowane, aby uniemożliwić odsyłanie (maskowanie IP).

Możesz odmówić zaakceptowania plików cookies, zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce; w takim przypadku jednak możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać pełnego zakresu funkcji tej witryny.

Możesz również zablokować zapisywanie danych generowanych przez plik cookie dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) i uniemożliwić przetwarzanie przez Google przez pobieranie i instalowanie dodatku do przeglądarki.

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz zrezygnować z gromadzenia danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który blokuje zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu i działa tylko w tej przeglądarce i na naszej stronie internetowej. Jeśli usuniesz pliki cookies dla tej przeglądarki, plik cookie rezygnacji musi zostać zresetowany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics, zobacz Centrum pomocy Google Analytics.

II) Śledzenie konwersji Google Adwords

Korzystamy ze śledzenia konwersji Google, aby rejestrować statystyki użytkowania witryny i analizować je w celu optymalizacji naszej oferty. Google Adwords umieszcza plik cookie na Twoim komputerze (patrz punkt 5), gdy przechodzisz do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google. Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA, która gwarantuje odpowiedni poziom prywatności danych.

Te pliki cookies wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny internetowej klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą zaobserwować, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów Adwords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do przygotowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia, możesz odrzucić umieszczanie plików cookies, na przykład konfigurując przeglądarkę tak, aby wyłączyć automatyczne umieszczanie jakichkolwiek plików cookies. Możesz również wyłączyć pliki cookies śledzenia konwersji, konfigurując przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie na "". Politykę prywatności Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć tutaj.

7. Wtyczki mediów społecznościowych

Wykorzystujemy wtyczki społecznościowe sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Google+ i Instagram w celu promowania naszej firmy na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Ten cel promocyjny jest uzasadnionym interesem w rozumieniu RODO. Odpowiedni dostawcy są odpowiedzialni za zapewnienie działania zgodnego z przepisami o ochronie danych.

Przyciski mediów społecznościowych są zintegrowane z opracowanym przez siebie rozwiązaniem. To rozwiązanie uniemożliwia łączenie się z siecią społecznościową po prostu poprzez otwarcie strony internetowej z przyciskiem mediów społecznościowych bez naciskania przycisku, tj. dane nie są wysyłane do sieci społecznościowej, chyba że naciśniesz przycisk.

a) Facebook

Nasza platforma wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) w celu personalizacji doświadczenia poprzez użycie przycisków „LUBIĘ” i „UDOSTĘPNIJ”. To jest oferta Facebooka.

Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny z taką wtyczką i sam ją aktywujesz, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną.

Gdy wtyczka jest zintegrowana, Facebook otrzymuje dane przeglądarki, z której korzystałeś, aby uzyskać dostęp do danej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Te dane (w tym adres IP) są przesyłane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może bezpośrednio odnieść Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczką, na przykład naciskając przycisk „LUBIĘ” lub „UDOSTĘPNIJ”, odpowiednie dane informacyjne są również przesyłane bezpośrednio do serwera Facebooka i przechowywane. Dane te są publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym z Facebooka.

Facebook może wykorzystywać te dane do celów reklamowych, badania rynku i konstruowania stron Facebooka zgodnie z potrzebami użytkowników. Wiąże się to z tworzeniem przez Facebook profili użytkowników, zainteresowań i relacji, na przykład w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, w celu informowania innych użytkowników Facebooka o twoich działaniach w naszej witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook odsyłał informacje o Tobie z naszej witryny do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

Proszę zobaczyć Facebooka informacje o prywatności danychw celu uzyskania informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, Twoich praw do prywatności danych oraz ustawień konfiguracyjnych prywatności danych.

b) Twitter

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są wtyczki serwisu informacyjnego i serwisu społecznościowego Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland, zwanej dalej „Twitterem”). Wtyczki Twittera (przycisk „Tweetuj”) są opatrzone logo Twittera, dzięki czemu można je zidentyfikować na naszej stronie internetowej. Przegląd przycisków Tweet można znaleźć tutaj.

Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę i samodzielnie ją aktywujesz, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje wtedy informacje, że odwiedziłeś naszą stronę i Twój adres IP. Możesz połączyć treści z naszych stron internetowych ze swoim kontem na Twitterze, klikając przycisk Twitter „Tweetuj” po zalogowaniu się na swoje konto na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Twittera.

Należy najpierw wylogować się ze swojego konta na Twitterze, jeśli nie chcesz, aby Twitter mógł powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika Twittera.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności danych na Twitterze.

c) Google+

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek Google Plus, sieci mediów społecznościowych obsługiwanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Wtyczki są rozpoznawalne na przyciskach, na przykład po znakach „+1” pojawiających się na białym lub kolorowym tle. Przegląd wtyczek Google i ich wygląd można znaleźć tutaj.

Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny z taką wtyczką i sam ją aktywujesz, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść wtyczki jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Gdy wtyczka jest zintegrowana, Google otrzymuje dane przeglądarki, z której korzystałeś, aby uzyskać dostęp do danej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu Google Plus lub nie jesteś aktualnie zalogowany w Google Plus. Dane te (w tym adres IP) są przesyłane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany w Google Plus, Google może bezpośrednio odnieść Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego profilu Google Plus.

Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczką, na przykład naciskając przycisk „+1”, odpowiednie dane informacyjne są również przesyłane bezpośrednio na serwer Google i przechowywane. Dane te są również publikowane w Google Plus i tam wyświetlane Twoim kontaktom.

Zobacz Google informacje o prywatności danych w celu uzyskania informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Google, Twoich praw do prywatności danych oraz ustawień konfiguracji prywatności danych.

d) Instagram

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe Instagram („wtyczki”) obsługiwane przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).

Wtyczki są opatrzone logo Instagram, na przykład „aparat Instagram”.

Kiedy odwiedzasz stronę naszej witryny z taką wtyczką i sam ją aktywujesz, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagram. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Instagram bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Gdy wtyczka jest zintegrowana, Instagram otrzymuje dane przeglądarki, z której korzystałeś, aby uzyskać dostęp do danej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Instagramie.

Te dane (w tym adres IP) są przesyłane przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio na serwer Instagrama w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może bezpośrednio odnieść Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta na Instagramie. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczką, na przykład naciskając przycisk Instagram, odpowiednie dane informacyjne są również przesyłane bezpośrednio do serwera Instagrama i przechowywane.

Dane te są również publikowane na Twoim koncie na Instagramie i wyświetlane tam Twoim kontaktom.

Jeśli nie chcesz, aby Instagram bezpośrednio odsyłał informacje o Tobie z naszej strony internetowej do Twojego konta na Instagramie, musisz wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji znajdziesz na Instagramie polityka prywatności danych.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Masz prawo:

 • do cofnięcia zgody, którą nam udzieliłeś w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Obowiązuje to bez prawa wstecz, więc bez Twojej zgody nie możemy już przetwarzać danych
 • żądania informacji o Twoich danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności przysługuje Ci prawo do otrzymywania informacji o celach przetwarzania, rodzajach danych osobowych, rodzajach odbiorców, którym Twoje dane zostały ujawnione, zamierzonym okresie przechowywania, o przysługujących Ci prawach do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, o przysługujących Państwu prawach do składania skarg, o źródle Państwa danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane oraz o tym, czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, wraz z odpowiednimi danymi
 • żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia przechowywanych przez nas niekompletnych danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO
 • żądania usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i praw do informacji, wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub wykonywania praw, zgodnie z art. 17 RODO
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, jeśli kwestionujesz prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już danych, a Ty potrzebujesz ich w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub skorzystania z praw, lub jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
 • otrzymać od nas Twoje dane osobowe w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz zażądać przesłania ich innemu administratorowi danych zgodnie z art. 20 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Zasadniczo powinieneś skontaktować się z organem nadzorczym swojego głównego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

 

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 21 RODO z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub sprzeciwu dotyczącego reklamy bezpośredniej. W tym drugim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, w związku z którym podejmiemy działania bez konieczności przedstawiania przez Ciebie żadnych szczególnych okoliczności.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, wystarczy wysłać odpowiednią wiadomość e-mail na adres:info@stefanobragawatches.com