OFICJALNA GWARANCJA


Każdy zegarek zakupiony od Stefano Braga Watches jest przez nas objęty gwarancją na okres czterech lat od pierwotnej daty zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje: działanie mechanizmu przez okres czterech lat od pierwotnej daty zakupu, za wyjątkiem baterii i paska.

Pasek posiada roczną gwarancję z wyłączeniem problemów z zużyciem.

Gwarancja nie obejmuje:

  • baterii
  • naturalnego zużycia (np. zarysowań powierzchni metalu lub na szkle, albo przebarwień)
  • uszkodzenia zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania (np. brak staranności, zaniedbania, wypadki, uderzenia, stłuczenia)
  • niewłaściwe traktowanie, takie jak gwałtowne uderzenia, narażenie na materiały żrące, czy nadmierne temperatury
  • nieprawidłowego ustawienia czasu bez przestrzegania instrukcji
  • kradzieży lub utraty zegarka
  • napraw wykonanych przez nieautoryzowane centrum serwisowe
  • ekspozycjy na silne pola magnetyczne
  • wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez wodę, przy przekroczeniu limitów odporności deklarowanych przez producenta

Wszystkie zegarki objęte są międzynarodową gwarancją wydaną przez SBW. W razie problemów skontaktuj się z Obsługą klienta pod adresem:  info@stefanobragawatches.com

Uwaga: każda naprawa automatycznego lub mechanicznego zegarka kwarcowego przez centrum serwisowe nieautoryzowane przez SBW spowoduje utratę gwarancji.