Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana w lutym 2021 r.

Na podstawie art. 13 szwajcarskiej konstytucji federalnej i przepisów o ochronie danych rządu federalnego (ustawa o ochronie danych) oraz zgodnie z RODO każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności i przed niewłaściwym wykorzystaniem jej danych osobowych. Przestrzegamy tych warunków. Dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. 

Czekamy na Państwa wizytę na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi ofertami. W przypadku linków zewnętrznych do treści stron trzecich nie ponosimy odpowiedzialności, ponieważ nie są one częścią tej witryny.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i odbywa się w ramach przepisów prawa, do których możesz powołać się m.in. pod linkiem podanym na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Poniżej wyjaśnimy, jakie informacje zbieramy podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane:

JAK I KIEDY ZBIERAMY TWOJE DANE?

Podczas odwiedzania strony internetowej:

Za każdym razem, gdy klient (lub inni odwiedzający) wchodzi na naszą stronę internetową, Twoje urządzenie (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.) automatycznie wysyła informacje, które są zapisywane w pliku tymczasowym przez naszego dostawcę usług internetowych (Shopify, GoDaddy Inc... ). Dane te zawierają Twój adres IP i anonimowe informacje o Twoim urządzeniu i są wykorzystywane do blokowania złośliwego ruchu i wyświetlania witryny w układzie zgodnym z Twoim urządzeniem. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na gromadzeniu Twoich danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, opiera się na następujących celach: 

 • Zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia i komfortowego korzystania z serwisu,

 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu,

 • Dalsze cele administracyjne. 

W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na Twój temat.

 

Rejestracja jako użytkownik na naszej platformie: 

Kupujący mogą utworzyć konto użytkownika na naszej platformie.

Aby zarejestrować się jako użytkownik (kupujący) i założyć konto użytkownika, należy wprowadzić następujące dane obowiązkowe:

 • poprawny adres e-mail

 • wybrane hasło.

Stanowią one dane logowania do Twojego konta użytkownika.

Możesz również podać te dobrowolne dane użytkownika:

 • Twoje imię i nazwisko

 • Zdjęcie profilowe

 • Twój adres (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj)

 • Twój numer telefonu.

Rejestracja do naszego newslettera

Możesz zapisać się do naszego newslettera. Ten proces wymaga podania nam swojego adresu e-mail i opcjonalnie imienia i nazwiska.

Dane te są przechowywane przez naszego dostawcę usług kampanii e-mailowych Shopify, Wix lub Mailchimp z siedzibą w USA, który jest procesorem posiadającym certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA i Swiss Safe Harbor Frameworks.

Przy zawieraniu wszelkiego rodzaju stosunku umownego

W przypadku zawierania jakiegokolwiek stosunku umownego na naszej stronie internetowej, takiego jak składanie zamówienia, możemy poprosić Cię o podanie następujących danych osobowych:

 • Dane, które identyfikują Cię osobiście, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres domowy

 • inne dane osobowe, do których gromadzenia i przetwarzania jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni i których potrzebujemy do uwierzytelniania, identyfikacji lub weryfikacji gromadzonych przez nas danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Okres przechowywania jest ograniczony do celu umowy oraz, jeśli to możliwe, ustawowych i umownych wymogów dotyczących przechowywania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane możemy przekazać podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś na to wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • Jest to konieczne, aby zapewnić Ci usługę lub rozliczyć z Tobą stosunki umowne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • istnieje prawny obowiązek jej przekazania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • Ujawnienie jest wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

We wszystkich tych przypadkach ilość przesyłanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Nasza polityka prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a dane są przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

TWOJE PRAWA

Na żądanie poinformujemy Cię o tym, jakie dane osobowe przechowujemy (art. 15 RODO), w szczególności o celach przetwarzania, rodzaju danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania, Twoje prawa, a także istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz również prawo do poprawiania i uzupełniania zebranych przez nas danych. Podstawowym przykładem może być zmiana adresu dostawy (art. 16 RODO).
Ponadto masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych, o ile spełnione są ku temu przesłanki prawne (art. 18 RODO).
Masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby (art. 20 RODO).
Ponadto przysługuje Ci tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, o ile istnieją przesłanki prawne (art. 17 RODO). Niezależnie od tego, Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte, jeśli cel ich gromadzenia został pominięty lub przetwarzanie danych było niezgodne z prawem.

ZGODNIE Z ART. 7 ust. 3 RODO MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE DO ODWOŁANIA JEDNORAZOWEJ UPOWAŻNIENIA.

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile prawo do sprzeciwu przewiduje prawo. W przypadku skutecznego odwołania, Twoje dane osobowe również zostaną przez nas usunięte (art. 21 RODO). Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany na końcu niniejszej polityki prywatności.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby zgłosić obawy dotyczące naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych, możesz skontaktować się z właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych:

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Zebrane dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług oraz naszych zobowiązań umownych i prawnych, chyba że skorzystasz z prawa do odwołania lub prawa do przeniesienia danych do innej firmy.

Po usunięciu konta użytkownika Twoje dane są automatycznie usuwane lub anonimizowane, aby zapobiec dalszemu wykorzystaniu, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy muszą być przechowywane przez dłuższy czas zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania i dokumentacji wynikającymi z kodeksu podatkowego lub handlowego (HGB, StGB, AO) lub jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie przez dłuższy czas zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Dane o zamówieniach są przechowywane do 2 lat, a następnie są anonimizowane.

Za każdym razem, gdy korzystasz z karty kredytowej, aby zapłacić za nasz produkt, tylko Twój identyfikator Stripe jest przechowywany w naszych bazach danych i jest przechowywany przez okres do 1 tygodnia.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Zbieranie statystyk sieci (narzędzie statystyk sieci)

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, aby pomóc nam analizować i ulepszać naszą stronę internetową. Nie są gromadzone żadne dane umożliwiające identyfikację.

Śledzimy również zachowanie użytkownika za pomocą Facebook Pixel. Dane zbierane za pomocą tego narzędzia są agregowane, ale nie w pełni anonimowe, dlatego informujemy Cię o korzystaniu z tej technologii i wymagamy Twojej autoryzacji za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Żadne dane nie są gromadzone, jeśli odmówisz lub cofniesz korzystanie z tego pliku cookie.

Biuletyn

Rejestrując się do naszego newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyraźnie upoważniłeś nas do wykorzystywania Twojego adresu e-mail w celu przesyłania Ci materiałów marketingowych. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji za pośrednictwem linku na końcu każdego biuletynu. Ewentualnie możesz w dowolnym momencie wysłać prośbę o wypisanie się z listy e-mail (najlepiej z tematem: „zrezygnuj z subskrypcji biuletynu”).

OCHRONA DANYCH
Podejmujemy wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby przechowywać Twoje dane osobowe, aby nie były dostępne dla nieuprawnionych osób trzecich lub opinii publicznej.

Wszystkie strony trzecie zaangażowane w świadczone przez nas usługi posiadają certyfikaty EU-US Privacy Shield oraz Swiss Privacy Shield i gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany i poprawki do niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli uznamy, że zmiany są istotne, poinformujemy Cię o tym, wykonując jedną (lub więcej) z następujących czynności: (1) publikując zmiany na tej stronie i/lub (2) wysyłając wiadomość e-mail lub wiadomość na temat zmiany. Dajemy Ci również możliwość wyrażenia zgody na te istotne zmiany. Zmiany zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmian i akceptacji zmian, co może nastąpić poprzez dalsze korzystanie z witryny po wejściu zmian w życie.

DANE KONTAKTOWE STEROWNIKA

SBW jest Administratorem wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej polityce

Informacje kontaktowe: info@stefanobragawatches.com